Thùng dụng cụ 6 ngăn 104 chi tiết FUTURO

///Thùng dụng cụ 6 ngăn 104 chi tiết FUTURO

Thùng dụng cụ 6 ngăn 104 chi tiết FUTURO

Description

Thùng dụng cụ 6 ngăn 104 chi tiết FUTURO

Bao gồm:

Khay 1: 540260.0100 gồm 2 chi tiết

01 mỏ lết 200 mm

01 mỏ lết 250 mm

Khay 2: 540262.0100 gồm 13 chi tiết

13 cờ lê cỡ: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

Khay 3: 540264.0100 gồm 11 chi tiết

06 tô vít 2 cạnh cỡ: 1…6

03 tô vít 4 cạnh cỡ: 1, 2, 3

02 tô vít Pozi cỡ: 1, 3

Khay 4: 540268.0100 gồm 9 chi tiết

Bộ thanh vặn lục giác cỡ: 1.5…10 mm

Khay 5: 540274.0100 gồm 40 chi tiết

12 khẩu  1/4“, cỡ từ  4…13 mm

4 đầu vít lục giác cỡ: 4…8 mm

3 đầu vít 2 cạnh cỡ: 4…7 mm

3 đầu vít 4 cạnh cỡ: 1…3

3 đầu pozi cỡ: 1…3

7 đầu sao cỡ: T10…T40

1 tay vặn tự động 1/4 inch

1 tay vặn tô vít vuông 1/4 inch

1 đầu chuyển đổi: 3/8“-1/4“

1 đầu lắc léo 1/4 inch

3 đầu vặn khác

Khay 6: 540278.0100 gồm 11 chi tiết

2 búa nguội

1 búa nhựa

5 đột chốt song song

1 đột bằng

1 đột nhọn

1 đột tâm

Khay 7: 540281.0100 gồm 2 chi tết

1 kìm chết 180 mm

1 kìm chết mỏ nhọn 165 mm

Khay 8: 540284.0100 gồm 5 chi tiết

5 dũa các loại

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.