DÂY XOẮN BÁNH XE 75X16mm

DÂY XOẮN BÁNH XE 75X16mm

Một bánh xe dây chất lượng với một dây đồng thau.

Lý tưởng để loại bỏ rỉ sét, quy mô và sơn cũng làm sạch và chuẩn bị bề mặt kim loại.

Dây đồng thau cho một kết thúc ít tích cực hơn và đặc biệt phù hợp để sử dụng trên kim loại màu.

Description

DÂY XOẮN BÁNH XE 75X16mm

Một bánh xe dây chất lượng với một dây đồng thau.

Lý tưởng để loại bỏ rỉ sét, quy mô và sơn cũng làm sạch và chuẩn bị bề mặt kim loại.

Dây đồng thau cho một kết thúc ít tích cực hơn và đặc biệt phù hợp để sử dụng trên kim loại màu.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.